РНБ „ П. Р. Славейков” е домакин на Четвъртата национална конференция за насърчаване на четенето. Конференцията бе открита на 7 октомври 2015 г. Първата тема „Грамотност на 21 век” бе представена от г-жа Милена Караангова от Центъра за развитие на човешките ресурси. Проф. Нели Иванова коментира умения за четене и разбиране на художествен текст. С Програмите за подпомагане на българската книга участниците във форума запозна доц. д-р Светлозар Желев – директор на Националния център на книгата.
     На конференцията в работни групи бяха обобщени и добри практики за насърчаване на четенето в предучилищна, начална и гимназиална степен. Проведе се дискусия „Библиотеките и читалищата – хранилища на грамотността и четенето”.
     По време на конференцията бе представен придобития опит на ръководството на РНБ „П. Р. Славейков” от третата работна среща по проект “Linkinjob: job hunting with the help of librarians” във Вантаа, Финландия. Чрез презентацията „Библиотеката - дневната стая на града” представена от координатора за Великотърновската регионална библиотека - Калина Иванова участниците в конференцията се запознаха с целта на проекта, а също и с водещите тенденции във финландските библиотеки в предоставянето на библиотечни услуги и библиотечно пространство за социални контакти и дейности.

IMG 3831

IMG 3858

Sports News | Air Jordan 1 High University Blue Hoodie to Match