През 2015 и 2016 г. РНБ „П. Р. Славейков” – В.Търново ще реализира обучителни дейности за библиотечни специалисти и за граждани по Програма Еразъм + чрез проект „LinkInJob-job hunting with the help of Librarians”.

Проектът е в партньорство с други 6 обществени и университетски библиотеки от Австрия, Ирландия, Латвия, Румъния, Словения и Финландия. Към библиотеката в гр. Линц, Австрия съществува образователен център за възрастни, подпомагащ библиотечните услуги, а Столичната библиотека в Любляна (Mestna knjiznica Ljubljana), Словения е координатор на проекта.

best shoes | M2k Tekno

Регионална народна библиотека "Петко Рачев Славейков" - Велико Търново е регионален експертно-консултантски център за 153 обществени библиотеки на територията на Великотърновска област на базата на ПМС №153/28.07.2001 и ПМС №80 от 1.07.2006 г., Библиотеката е и регионален културно-образователен институт, утвърждаващ успешното партньорсто с местните власти, образователни и културни институции, библиотеки и читалищни настоятелства и др. нестопански организации в региона и страната.

short url link | Air Jordan 1 High University Blue Hoodie to Match