Dobre projekte odlikuje trajnost, zato tudi po izteku projekta LinkINjob v Mestni knjižnici Ljubljana nadaljujemo z učnimi aktivnostmi za brezposelne. Tako smo jeseni 2016 nadaljevali z delavnicami, namenjenimi ciljni skupini brezposelnih žensk in podjetnic, (P)osebnost ženske v poslovnem svetu (prvič izvedena januarja 2016). Udeleženke so bile z delavnico zelo zadovoljne in so si želele nadaljevanja.

 

  

Podjetništvo je izziv, tako za žensko kot moškega, vendar pa se ženske srečujejo z več stereotipnimi prepričanji okolja in lastnimi omejevalnimi okviri. Na delavnici so se soočale s temi okviri in jih vsaka na svoj lasten način premagovale ali uporabile kot točko moči za uspeh. Delavnici v septembru 2016 (10 udeleženk) in oktobru 2016 (13 udeleženk) sta bili oblikovani na načelih vitkega podjetništva,  podjetnice so se seznanile z metodo oblikovanja podjetniške ideje kanvas. Novembra 2016 je na tretji delavnici 14 žensk predstavilo lastne podjetniške zgodbe.

 

Ideje dobijo obliko in kanvas se polni

 

Pričela se je oblikovati skupina žensk, ki se med seboj podpirajo in srečujejo izven okvira delavnice, kar je odličen dosežek same delavnice. Glede na odličen odziv v letu 2017 s temi delavnicami nadaljujemo. Nekatere ideje, ki so se porajale v skupinskem delu, so že bile udejanjene na mednarodnem projektu.

 

Po delavnici še druženje

 

Še nekaj odzivov udeleženk

Zakaj ste se udeležili delavnice:

Da spoznam sebe, da se najdem v osebnem življenju in da znam najti svojo strast v poslu.

 

Kaj vam je bilo na delavnici/izobraževanju všeč in bi želeli pohvaliti?

·       Všeč mi je, da se pokaže teorija v praksi. Še najbolj mi je všeč, da ni bilo obsojanja, ni »napačnih odgovorov«!

·      Sodelovanje, vzdušje, podporna energija, varno okolje, učenje, praktično uporabno znanje.

·         Praktični primeri iz svojega življenja s strani predavateljice in udeleženk.

·         Primeri iz prakse, ideje, naše delo in doprinos v delavnici, z lastnimi primeri.

 

Imate kakšno sporočilo za izvajalca in organizatorja (izboljšal/-a, predlagal/-a bi)?

Želela bi se udeležiti nadaljevanja teh delavnic. Če se opazujem doma pred začetkom delavnic, veliko bolj pogumno govorim o svojem stališču in o sebi. NIČ ni narobe z mano!

Mestna knjižnica Ljubljana pripravlja bienalni dogodek predstavitve dobrih praks »April v MKL – Mestna knjižnica Ljubljana inovativno za vas«. 19. aprila 2017 je bil v sklopu Storitve za ciljne skupine predstavljen prispevek »Iskanje službe s pomočjo knjižničarja«. Predstavljen je bil projekt LinkINjob – job hunting with help of librarians in njegov glavni produkt e-Priročnik.

Vabljeni k ogledu predstavitev : 1. del in 2. del.

 

S ponosom predstavljamo glavni produkt našega projekta, e-Priročnik učnih aktivnosti. Namenjen je tako knjižničarjem kot vsem ostalim, ki delajo z iskalci zaposlitve. Objavljene so verzije v angleškem, bolgarskem, finskem, litvanskem, nemškem, romunskem in slovenskem jeziku.

 

e-Priročnik

E-Priročnik sestavljajo poglavja:
UVOD
METODOLOGIJA
UČNE AKTIVNOSTI
VPLIV NA LOKALNO SKUPNOST
PRIPOROČENA LITERATURA

V uvodu direktor bolgarskega Direktorata za delo predstavi projekt LinkINJob in njegove glavne cilje glede na razmere na trgu dela v Evropi.

Poglavje Metodologija je razdeljeno na opis ciljne skupine in na ključne kompetence za knjižničarje, ki delajo z brezposelnimi kot uporabniki knjižnice. Opis ciljne skupine temelji na raziskavi, ki je bila izvedena v vseh partnerskih knjižnicah, ključne kompetence za knjižničarje pa na petdnevnem izobraževanju knjižničarjev iz partnerskih knjižnic.

Skozi raziskavo, ki je potekala v vseh partnerskih knjižnicah, smo ugotavljali značilnosti posameznih podskupin brezposelnih in njihov položaj v partnerskih državah. Popisali smo stanje na področju zaposlovanja, trga dela, področni zakonodaji in politikah. Preučili smo tudi možnosti za izobraževanje brezposelnih na nacionalni ravni, še posebej pa v splošnih knjižnicah in v samih partnerskih knjižnicah. Zaključili smo z identifikacijo izobraževalnih potreb, ki so se pokazale skozi raziskavo.

V drugem delu poglavja smo opisali posamezne module izobraževanja in predstavili ključne kompetence, ki jih potrebujejo knjižničarji za delo z brezposelnimi. Podan je tudi natančen  načrt in urnik samega petdnevnega izobraževanja. S tem smo uporabnikom e-priročnika zagotovili zelo praktičen primer paketa izobraževanj za zaposlene v knjižnicah, ki smo ga zaključili z nekaj navodili in predlogi.

Srčika našega e-Priročnika je opis 14 primerov dobrih praks učnih aktivnosti  za brezposelne, po dve na partnersko knjižnico. Zbirnik poročil prinaša nekaj statističnih podatkov kakor tudi odgovore udeležencev, ki so izpolnili evalvacijske vprašalnike. Merili smo zadovoljstvo z vsebino in zahtevnostjo učne aktivnosti, kvaliteto izobraževalca, učnih gradiv in samega vzdušja. Zanimalo nas je, ali je učna aktivnost zadovoljila pričakovanja udeležencev, ali bodo ti pridobljena znanja lahko uporabili v praksi in ali udeležba na tovrstnih izobraževanjih poveča možnost za zaposlitev.

Da bi uporabnikom e-Priročnika olajšali delo pri pripravi podobnih učnih aktivnosti za brezposelne, smo v analizi opisali pet elementov organizacije in izvajanja učnih aktivnosti: potrebe, vložek, aktivnosti, rezultate in vpliv. Sledi opis 14 učnih aktivnosti, ki obsegajo področja finančne pismenosti, računalniške in informacijske pismenosti ter podjetništva. Namenjene so vsem sedmim podskupinam brezposelnih, vključenih v projekt.

V poglavju Vpliv na lokalno skupnost so predstavljeni učinki in rezultati projekta, ki so boljši, kot je bilo prvotno predvideno in načrtovano. Razvili smo dodatne učne dejavnosti, informacijske vire in lokalna partnerstva. Pri projektu so sodelovale številne organizacije, kar je privedlo do novih partnerstev za prihodnje projekte. S knjižnicami bolje sodelujejo pri informiranju in nudenju storitev za brezposelne. Knjižnice zagotavljajo iskalcem zaposlitve dostopen, prijeten, nevtralen in manj formalen prostor za učenje, kjer lahko dobijo osebno podporo in pomoč. Omogočajo jim brezplačen dostop do raznolikih uporabnih virov in informacijske tehnologije. Knjižnični strokovnjaki izvajajo učne dejavnosti, ki dopolnjujejo usposabljanja drugih organizacij. 40 % organizacij meni, da bo e-Priročnik dobro vodilo pri njihovem delu, saj omogoča pregled, kako se v drugih državah EU soočajo z vprašanjem brezposelnosti in katere so najboljše prakse, ki jih izvajajo.

V zadnjem poglavju je navedena priporočena literatura in koristne povezave tako v angleškem kot v jezikih držav, sodelujočih v projektu.

 

V četrtek, 12. maja 2016, smo v Mestni knjižnici Ljubljana organizirali valorizacijsko srečanje projekta. Da bi ga vključili v širši kontekst, smo ga organizirali v okviru praznovanja 20. obletnice servisa Borza dela, ki je glavni nosilec aktivnosti za brezposelne v naši knjižnici.

Srečanja so se udeležili predstavniki organizacij s področja izobraževanja, organizacij, ki delajo z brezposelnimi ter knjižnic. Že v povabilu smo gostom poslali povezavo do delovne verzije e-priročnika, da so si ga lahko ogledali in podali svoje mnenje v evalvacijskem vprašalniku. Rezultati valorizacijskih srečanj bodo osnova za poglavje o vplivu projekta na lokalno skupnost.

Udeleženci menijo, da so knjižnice dostopne širokemu krogu ljudi in zato lažje dosežejo brezposelne z aktivnostmi za izobraževanje in opolnomočenje. Vrednost sodelovanja s knjižnico vidijo med drugim v izmenjavi dobrih praks, povezovanju in sodelovanju v partnerski mreži.

 

Nekaj odzivov:
»Knjižnice imajo pomembno izobraževalno in združevalno funkcijo v lokalni skupnosti.«
»Knjižnica je bolj odprta za vse…«
»…ljudje s prihodom v knjižnico niso stigmatizirani.«

 

Srečanje je potekalo v prijetnem vzdušju. Pozitivni odzivi so nas zelo motivirali in nam potrdili, da delamo dobro, koristno in da bodo rezultati projekta uporabni tudi v prihodnosti.

Med 14. in 17. aprilom 2016 smo v Mestni knjižnici Ljubljana gostili zadnje srečanje partnerjev projekta. Udeležilo se ga je 14 udeležencev iz sedmih sodelujočih držav.

 

 

Največji del srečanja je obsegal dva sestanka oziroma delovni srečanji s temami:

  • predstavitev izvedenih učnih aktivnostih za brezposelne,
  •  napredek e-priročnika,
  • prevajanje e-priročnika v jezike držav partnerjev,
  •  valorizacijska srečanja,
  •  diseminacija, spletna stran ter FB profil projekta in
  •  finančni vidiki projekta.

 

Partnerji smo pregledali izvedene učne aktivnosti za brezposelne z uvodnim povzetkom, podatki o udeležbi in analizo anketnih odgovorov. Vse predstavitve so združene v skupnem dokumentu in tako na voljo tudi drugim izobraževalcem odraslih.

Dokončana so že štiri poglavja e-priročnika v angleškem jeziku. Predstavljenih je 14 učnih aktivnosti (po 2 na partnerja), ki zajemajo vseh sedem podskupin brezposelnih: starejše delavce, dolgotrajno brezposelne, brezposelne z nizko izobrazbo, ženske, migrante, ljudi s posebnimi potrebami in prve iskalce zaposlitve ter vsa področja izobraževanja: finančno opismenjevanje, podjetništvo in računalniško opismenjevanje. Partnerji bomo začeli prevajati dokončana poglavja v jezike svojih držav.

 

Vsi partnerji bomo organizirali valorizacijska srečanja, na katerih bomo ugotavljali vrednost našega projekta v lokalnem okolju. Deležniki so predvsem ustanove, ki delajo z brezposelnimi, ustanove, ki izobražujejo odrasle in splošne knjižnice. V Mestni knjižnici Ljubljana bomo srečanje izpeljali v okviru strokovnega srečanja ob 20. obletnici Borze dela.

 

 

Poleg sestankov partnerjev smo v program vključili tudi predstavitev servisa Borza dela, ogled Knjižnice Otona Župančiča in Knjižnice Šiška ter predstavitev posebne zbirke miniaturnih knjig.

 

Borza dela

 

 

Mediateka v Knjižnici Otona Župančiča

 

 

Kosovirjeva žlica na otroškem oddelku Knjižnice Otona Župančiča

 

 

Knjižnica Šiška

 

 

Pravljična soba v Knjižnici Šiška

 

 

Miniaturne knjige

 

 

 

 

Na delovnem srečanju je vzniknilo nekaj odličnih zamisli za oblikovanje novih storitev knjižnic za brezposelne. Tudi po zaključku projekta bomo nadaljevali z dejavnostmi, ki so se najbolje obnesle.