V okviru projekta LinkInjob smo v Mestni knjižnici Ljubljana kot ciljno skupino, kateri so posebej namenjene učne aktivnosti izbrali brezposelne ženske. Zadnja od izpeljanih učnih aktivnosti je bila delavnica (P)osebnost ženske v poslovnem svetu. Njeno vsebino je najbolje povzela vodja delavnice, Lilijana Pahor, v vabilu na delavnico: (P)osebnost ženske v poslovnem svetu je v zavedanju lastne osebnosti. Profesionalna identiteta je sestavljena iz naših sposobnostih, spretnostih in veščin, zato smo (p)osebne. Uspejo tiste, ki iščejo, najdejo in uresničijo svojo (p)osebnost. Na delavnici bomo raziskovale in ugotavljale našo (p)osebnost v profesionalni identiteti.

 

 

Tudi tokratna delavnica je bila izpeljana zelo interaktivno – udeleženke so pod vodstvom izvajalke delavnice razmišljale o profesionalni identiteti, osebni blagovni znamki, razmišljale o svojih močnih in šibkih točkah, spretnosti in kompetencah pa tudi o svojih potrebah in posebnostih. Nekaj časa so namenile tudi vprašanju stereotipov in predsodkov o ženskah v poslovnem svetu. Poudarek je bil na lastni refleksiji ter izmenjavi mnenj in izkušenj med udeleženkami delavnice.Tudi tokratna delavnica je bila izpeljana zelo interaktivno – udeleženke so pod vodstvom izvajalke delavnice razmišljale o profesionalni identiteti, osebni blagovni znamki, razmišljale o svojih močnih in šibkih točkah, spretnosti in kompetencah pa tudi o svojih potrebah in posebnostih. Nekaj časa so namenile tudi vprašanju stereotipov in predsodkov o ženskah v poslovnem svetu. Poudarek je bil na lastni refleksiji ter izmenjavi mnenj in izkušenj med udeleženkami delavnice.

 

 

 

 

Izmed vseh petih delavnic, ki smo jih za brezposelne izvedli v okviru projekta LinkINjob, je bila ta najbolje obiskana. Na njej je (p)osebnosti žensk v poslovnem svetu odkrivalo 17 udeleženk različnih starosti in med njimi je bilo kar nekaj takšnih, ki je v evalvacijskih vprašalniku ob zaključku izrazilo željo po nadaljevanju delavnic. Dva odlomka iz evalvacijskih vprašalnikov to potrjujeta:

 

 

Z delavnico (P)osebnost ženske v poslovnem svetu smo zaključili niz delavnic za brezposelne uporabnike, s katerimi smo na eni strani brezposelne skušali »opremiti« z znanji potrebnimi za uspešno iskanje in pridobitev zaposlitve na trgu dela, na drugi strani pa preveriti uporabnost novih znanj in spretnosti, ki so jih naši zaposleni pridobili na usposabljanjih v okviru projekta LinkINjob. Pripravljamo skupno analizo izpeljanih delavnic in rezultati bodo kmalu objavljeni na spletni strani projekta.

 

bridgemedia | Nike