V okviru projekta LinkINjob smo med septembrom 2015 in januarjem 2016 v Mestni knjižnici Ljubljana za brezposelne organizirali pet delavnic:

1.       - Ustvari življenjepis

2.       - Govorica obraza v poslovnem svetu – obraz

3.       - Poslovna obleka je pomemben del govorice telesa v poslovnem svetu

4.       - Razgovor  je vstopnica  za zaposlitev

5.       - (P)osebnost ženske v poslovnem svetu

 

Pri njihovem načrtovanju smo imeli posebej v mislih tri ciljne skupine brezposelnih: ženske, starejše delavce in uporabnike iz posebne ciljne skupine, in sicer posameznike, ki so v procesu zdravljenja odvisnosti od prepovedanih drog, niso bile pa vse delavnice namenjene vsem ciljnim skupinam. Skupno se jih je udeležilo 57 udeležencev, od tega je bilo 44 žensk in 13 moških.

 

 

Na izobraževanjih smo podatke in informacije o udeležencih zbirali z evalvacijskimi vprašalniki, od 57 udeležencev jih je izpolnjene vprašalnike vrnilo 56. Glede na starost so se udeleženci takole razporedili v starostne kategorije:

 

 

Udeleženci so v evalvacijskih vprašalnikih lahko ocenjevali tudi vsebino, zahtevnost, vodjo izobraževanja, učno gradivo ter vzdušje na izobraževanju. Prevladovale so ocene »dobro« in »zelo dobro«. Če bi opisnim ocenam dali vrednosti od 1 do 5, in bi 1 pomenilo zelo slabo, 5 pa zelo dobro, bi bila glede na povprečne ocene najbolje ocenjeni sledeči vidiki: Vodja izobraževanja s povprečno oceno 4,91, vsebina s povprečno oceno 4,87 in vzdušje na izobraževanju s 4,85. Razporedi odgovorov po posameznih stopnjah zadovoljstva pa so prikazani v spodnji tabeli.

 

 

Posebej smo zadovoljni z visokimi ocenami dela vodij izobraževanj. Takšno visoko zadovoljstvo in njihovo dobro delo je zagotovo vsaj delno posledica izobraževanja, ki so se ga v okviru projekta LinkINjob udeležili v Linzu, lani aprila.

 

 

Udeleženci so v evalvacijskem vprašalniku lahko ovrednotili tudi stopnje strinjanja s trditvami o uresničitvi njihovih pričakovanj, praktični uporabnosti pridobljenih znanj in povečanju možnosti za zaposlitev. Tudi tukaj so se udeleženci v veliki večini strinjali, da so izobraževanja uresničila njihova pričakovanja, da so vsebine praktično uporabne in da so novo pridobljena znanja povečala njihove možnosti za zaposlitev. Razpored odgovorov je razviden iz spodnje tabele.

 

 

Udeležence smo povabili, da napišejo, kje so izvedeli za učne aktivnosti. Odgovore jih je navedlo 49. Odgovore smo  razvrstili v pet kategorij in analiza je pokazala, da je med udeleženci največ (19) za delavnice izvedelo za delavnice iz napovednika dogodkov Mestne knjižnice Ljubljana, sledilo je število tistih, ki so za delavnice iz vedeli na spletni strani Mestne knjižnice Ljubljana (16), sledili so odgovori po elektornski pošti (5 udeležencev), v kateri od enot knjižnice (4 udeleženci), od prijateljev (3 udeleženci) in dva sta izvedela v bolnišnici.

 

Udeleženci so lahko navedli tudi  morebitne dodatne predloge, ideje, pripombe v povezavi z izobraževanjem. Nekaj jih navajamo:

·         -Bilo je veliko presenečenje :)

·         -Čim več podobnih izobraževanj!

·         -Hvala za izjemno delavnico. Vaja mi bo koristila

·         -Izredno všeč so mi bili praktični primeri, energija vodje. Edino po moji oceni bi se lahko malo več vključilo, da predno so odgovori dobi mišljenje udeležencev.

·         -Mogoče izhajati bolj iz negativnih izkušenj.

·         -Morda ton glasu. Hvala.

·         -Možnost snemanja posameznih primerov (svojih), da lahko doma ponovimo, predelamo.

·         -Nimam … izobraževanje je preseglo moja pričakovanja!

·         -Nimam pripomb - bilo je enkratno. Hvala vam!

·         -Odlična izobraževanja, le tako naprej, zelo pozitivna predavanja.

·         -Predlagala bi delavnico osnove kitajščine in poslovne nemščine.

·         -Priprava in izvedba na nastop/zagovor/predstavitev/predavanje.

·         -Sem upokojenka, vendar sem našla veliko uporabnega tudi za moje nastopanje v javnosti.

·         -Super predavateljica in je primer za skupinsko delo odličen, kako nastopati pred delodajalcem.

·         -Super ste!!!

·         -Super ste. Vse je popolno in se lahko ponavlja v nedogled.

·         -Še več tovrstnih delavnic si želim.

·         -Več delavnic na to temo, nadaljevanje te teme še kdaj konkretno dalje (da bi npr. vadili, kako bi se odzvali na pogosta vprašanja delodajalcev), lahko tudi 1x mesečno za podporo nam brezposelnim.

·         -Vodja izobraževanja odlična, energična, direktna, izobraževanje strokovno, natančno, praktično. Morda več konkretnih primerov poslovenga oblačenja.

·         -Vse pohvale za odlično izvedbo, jasne, konkretne in uporabne nasvete.

·         -Zelo dobro izvedeno (odlično)!

·         -Zelo kvalitetno, a časovno predolgo (17.-19.45), raje v dveh delih.

·         -Zelo primerno bi bilo izvesti še drugi del predavanja s tem naslovom.

·         -Želela bi skripto poleg PP.

 

Za vse delavnice smo pripravili tudi učna gradiva, priložnostne razstave knjižničnih gradiv in sezname priporočene literature za samostojno delo po zaključku delavnic, potrdila za udeležence, liste prisotnosti, evalvacijske vprašalnike ipd.

 

 

Pozitivni odzivi udeležencev so odlična motivacija za pripravo podobnih učnih aktivnosti v prihodnje in potrditev dobrega dela v okviru projekta LinkINjob.

Sports brands | Nike Air Force 1 '07 3 Low White/University Blue For Sale , Idae 2021