Med 14. in 17. aprilom 2016 smo v Mestni knjižnici Ljubljana gostili zadnje srečanje partnerjev projekta. Udeležilo se ga je 14 udeležencev iz sedmih sodelujočih držav.

 

 

Največji del srečanja je obsegal dva sestanka oziroma delovni srečanji s temami:

  • predstavitev izvedenih učnih aktivnostih za brezposelne,
  •  napredek e-priročnika,
  • prevajanje e-priročnika v jezike držav partnerjev,
  •  valorizacijska srečanja,
  •  diseminacija, spletna stran ter FB profil projekta in
  •  finančni vidiki projekta.

 

Partnerji smo pregledali izvedene učne aktivnosti za brezposelne z uvodnim povzetkom, podatki o udeležbi in analizo anketnih odgovorov. Vse predstavitve so združene v skupnem dokumentu in tako na voljo tudi drugim izobraževalcem odraslih.

Dokončana so že štiri poglavja e-priročnika v angleškem jeziku. Predstavljenih je 14 učnih aktivnosti (po 2 na partnerja), ki zajemajo vseh sedem podskupin brezposelnih: starejše delavce, dolgotrajno brezposelne, brezposelne z nizko izobrazbo, ženske, migrante, ljudi s posebnimi potrebami in prve iskalce zaposlitve ter vsa področja izobraževanja: finančno opismenjevanje, podjetništvo in računalniško opismenjevanje. Partnerji bomo začeli prevajati dokončana poglavja v jezike svojih držav.

 

Vsi partnerji bomo organizirali valorizacijska srečanja, na katerih bomo ugotavljali vrednost našega projekta v lokalnem okolju. Deležniki so predvsem ustanove, ki delajo z brezposelnimi, ustanove, ki izobražujejo odrasle in splošne knjižnice. V Mestni knjižnici Ljubljana bomo srečanje izpeljali v okviru strokovnega srečanja ob 20. obletnici Borze dela.

 

 

Poleg sestankov partnerjev smo v program vključili tudi predstavitev servisa Borza dela, ogled Knjižnice Otona Župančiča in Knjižnice Šiška ter predstavitev posebne zbirke miniaturnih knjig.

 

Borza dela

 

 

Mediateka v Knjižnici Otona Župančiča

 

 

Kosovirjeva žlica na otroškem oddelku Knjižnice Otona Župančiča

 

 

Knjižnica Šiška

 

 

Pravljična soba v Knjižnici Šiška

 

 

Miniaturne knjige

 

 

 

 

Na delovnem srečanju je vzniknilo nekaj odličnih zamisli za oblikovanje novih storitev knjižnic za brezposelne. Tudi po zaključku projekta bomo nadaljevali z dejavnostmi, ki so se najbolje obnesle.

 

Best Authentic Sneakers | nike fashion