Projekt LinkINjob: job-hunting with the help of librarians smo v okviru programa Erasmus +, KA 2 – Strateška partnerstva v izobraževanju odraslih oblikovali v sodelovanju s splošnimi knjižnicami iz Bolgarije, Irske, Romunije, Avstrije, Litve in Finske. Mestna knjižnica Ljubljana nastopa v vlogi koordinatorja projekta.

 

Glavni rezultat projekta bo e-priročnik dobrih praks za pripravo in izvedbo učnih aktivnosti za brezposelne. V okviru projekta bomo pripravili analizo nacionalnih politik brezposelnosti in dobrih praks izobraževalnih dejavnosti za brezposelne v posameznih sodelujočih državah ter oblikovali in izvedli izobraževalni program za knjižničarje, ki bodo pripravljali in vodili učne aktivnosti za brezposelne. V zadnji fazi bomo pripravili in izvedli 28 učnih aktivnosti za brezposelne, od katerih jih bo najmanj sedem temeljilo na uporabi informacijsko-komunikacijske tehnologije.

Kot primer dobre prakse dela z brezposelnimi v splošnih knjižnicah bomo izpostavili informacijski servis Borza dela, ter tudi primere drugih izobraževalnih dejavnosti za brezposelne, ki jih izvajamo v okviru Borze znanja, Središča za samostojno učenje in drugih programov v naši knjižnici.

 

Delavnica, Slovenia


S pomočjo izboljšanja znanja knjižničarjev in uporabe inovativnih izobraževalnih metod, želimo izboljšati znanje in zaposlitvene možnosti brezposelnih v sodelujočih državah, v splošnih knjižnicah razviti nove dejavnosti za delo z brezposelnimi in vzpostaviti nova sodelovanja med področjem izobraževanja in trga dela v vseh sodelujočih državah.

Best jordan Sneakers | Nike Air Force 1 Shadow News, Colorways, Releases , Gov