LinkINJob-projektin toinen tapaaminen järjestettiin Itävallan Linzissä 20.–24.4.2015. Mukana oli kirjastotyöntekijöitä kaikista seitsemästä EU-maasta. Tapaamisen tarkoituksena oli kouluttaa kirjastolaisia työttömien opastamiseen kirjastoissa. Luentojen lisäksi osallistujat pääsivät kokeilemaan esiintymis- ja opiskelutaitojaan käytännössä, ja dialogi eri maiden edustajien välillä oli vilkasta.

Suomi oli mukana paitsi osallistumassa koulutukseen, myös järjestämässä sitä. Maija Lehtola Martinlaakson kirjastosta esitteli Suomen ja Vantaan kirjastojen tietotekniikkaopastustoimintaa, joka on asiakkaille maksutonta. Tietokoneen ja muiden laitteiden käytön opastus on arkea kaikissa eurooppalaisissa kirjastoissa, mutta käytännöt vaihtelevat. Siksi kirjaston työntekijöiden on hyvä jakaa kokemuksia keskenään.

How can libraries help the unemployed with their ICT skills?

 

Koulutusviikon aikana kirjaston työntekijöitä valmennettiin tietotekniikkaopastamisen lisäksi kohtaamaan työttömiä asiakkaita, tukemaan yrittäjyyttä ja ymmärtämään erilaisia oppimistyylejä. Tärkeässä roolissa oli myös siteiden luominen eri kulttuurien välille. Koulutuksesta saaduilla eväillä voidaan lähteä projektin seuraavaan vaiheeseen, eli siirtyä järjestämään työttömille suunnattuja opastuksia kirjastoissa eri puolilla Eurooppaa.

Best jordan Sneakers | Nike Running