Kauno apskrities viešoji biblioteka kartu su bibliotekomis partnerėmis parengė tarptautinio projekto „LinklNjob“ el. leidinį „LinklNjob: job search with the help of librarians. E-guidlines“. Šiame el. vadove rasite visą informaciją apie projekte dalyvavusių bibliotekų įgyvendintas veiklas, rezultatus, poveikį bendruomenei ir rekomendacijas.

 

Running Sneakers | nike fashion

 

Projektas „LinkINjob“ startavo dar 2015 m. Lietuvoje ir dar šešiose Europos Sąjungos šalyse (Slovėnijoje, Bulgarijoje, Airijoje, Rumunijoje, Austrijoje, Suomijoje). Jis yra skirtas darbo neturintiems ir jo ieškantiems žmonėms. Kauno apskrities viešoji biblioteka kartu su projekto partneriais siekė vieno tikslo – bendromis bibliotekų specialistų pastangomis spręsti bedarbių integracijos į šalies darbo rinką problemą, pirmiausia suteikiant jiems reikalingų žinių ir įgūdžių.

Projekto rezultatai palankūs ir besimokantiems, ir bibliotekininkams. Daugeliui projekto partnerių mokymai buvo naudingi kuriant bibliotekos paslaugas nedirbantiems asmenims. Jie paskatino tyrinėti ir kurti naujas vietines partnerystes su pagrindinėmis reguliariai bedarbiams paslaugas teikiančiomis agentūromis. Projektas „LinklNjob“ – praktinis bandymas plėtoti nedirbantiems asmenims skirtas paslaugas, bendradarbiauti atliekant tyrimus, dalijantis idėjomis ir inicijuojant gerąsias praktikas. Vertinimai aiškiai rodo, kad projekto „LinkINjob” veiklos gali būti naudingos adaptuojant sukurtą turinį ne tik viešosiose bibliotekose, bet ir kitose organizacijose.

Projekto „LinklNjob“ poveikis besimokantiems asmenims buvo vienareikšmiškai pozityvus. Dalyvaudami mokymuose jie pagerino savo įsidarbinimo galimybes. Dalis baigusių kursus asmenų tęsė neformalius mokslus arba pasirinko formalaus švietimo programas, o kita dalis lengvai įsidarbino.

Tarptautinis projektas „LinkINjob” gali tapti sėkmingos strategiškai plėtojamų paslaugų specifinėms žmonių grupėms, bendradarbiavimo ir inovacijų istorijos pavyzdžiu.

Netrukus paskelbsime lietuvišką el. vadovo versiją.

Atsisiųsti anglišką el. vadovo versiją (.pdf, 6,93 MB).