Parengta apžvalga „Jaunimo situacija darbo rinkoje 2017 metais“, kurioje analizuojami Lietuvos darbo biržos duomenys apie jaunimo užimtumą. Apžvalgoje pateikiama, kiek praėjusiais metais 16–29 metų amžiaus jaunuolių įdarbinta, kiek jų gavo paramą įsitvirtinti darbo rinkoje, įgyti darbo įgūdžius ir kvalifikaciją, kokį išsilavinimą turintiems buvo sudėtingiausia rasti darbą. Šiais metais pirmąsyk matuotas jaunimo integracijos į darbo rinką efektyvumas.

Nike air jordan Sneakers | Nike nike huarache paris for sale by owner craigslist , Gov

2018 m. sausio 1 d. teritorinėse darbo biržose buvo užregistruota 24,1 tūkst. 16–29 metų amžiaus jaunuolių (0,3 tūkst. mažiau nei 2016 metais), jaunimas tarp visų bedarbių sudarė 15,8 proc. (sumažėjo 0,3 proc. punkto). Apžvalgoje matyti, kad aukščiausias registruotas jaunimo nedarbas buvo Visagine (7,2 proc.), Šilutėje (6,8 proc.), Lazdijuose (6,7 proc.) bei Zarasuose (6,4 proc.). Žemiausias jaunimo nedarbas fiksuotas Skuode (1,9 proc.), Birštone (2,9 proc.), Kaišiadoryse ir Kretingoje (3 proc.).

Per 2017 metus buvo įdarbinta 43 tūkst. 16–29 metų amžiaus teritorinėse darbo biržose registruoto jaunimo – tai sudarė 54 proc. registruoto jaunimo (per 2016 metus 49,8 tūkst. – 60,4 proc.).

Padedant Darbo biržai, naujų kvalifikacijų ir kompetencijų įgijo 9539 jaunuoliai (34,1 proc. daugiau nei 2016 m.), parama įsitvirtinti darbo rinkoje skirta 6076 jaunuoliams (40,4 proc. daugiau nei 2016 metais). Nuo 2017 m. liepos 1 d. pasikeitus Užimtumo įstatymo nuostatoms ir nebekompensuojant verslo liudijimų įsigijimo išlaidų, parama darbo vietoms steigti suteikta 942 jaunuoliams (56,8 proc. mažiau nei 2016 metais). Taip pat pasikeitęs Užimtumo įstatymas praplėtė galinčių gauti paramą judumui sąrašą, todėl pastebimas pakankamai didelis augimas šioje užimtumo rėmimo priemonių grupėje: parama kelionės į darbą ir atgal išlaidoms skirta 458 jaunuoliams (236,8 proc. daugiau nei 2016 metais). Praėjusiais metais parama verslo pradžiai suteikta 12 431 jaunam asmeniui (4,6 proc. mažiau nei 2016 metais).

Naujasis efektyvumo rodiklis parodė, kad integracija į darbo rinką baigus profesinį mokymą tvaresnė praėjus 3 ar 6 mėnesiams po jo baigimo, o įdarbinimas subsidijuojant ir darbo įgūdžių įgijimo rėmimas yra efektyvūs praėjus tiek 14 dienų, tiek 24 mėnesių po jų baigimo.

Plačiau apie jaunimo užimtumo pokyčius – apžvalgoje „Jaunimo situacija darbo rinkoje 2017 m.“.

Primary source: https://www.ldb.lt/jaunimui/jdc/Naujienos/UserDisplayForm.aspx?ID=86