През м. юли 2015 г. билиотеката организира специализирано обучение за работещи в риск от отпадане от пазара на труда.

 IMG 9031

IMG 9043

IMG 9053

Asics footwear | nike fashion