Forumas gerąją patirtimi kvietė pasidalinti atstovus iš Lietuvos darbo biržos, Akademinės kredito unijos, organizacijos „Langas į ateitį“, VDU karjeros centro, Karaliaus Mindaugo profesinio ugdymo centro, Kauno statybininkų rengimo centro atstovus bei pačią ES karjeros ambasadorę. Forumo dalyvių diskusijos rezultatas – motyvuotas ir verslus Lietuvos jaunimas gerina darbo rinkos rodiklius.

latest jordan Sneakers | Upcoming 2021 Nike Dunk Release Dates - Apgs-nsw

 

Jaunimo integraciją į darbo rinką gerinančios priemonės

 Pastaraisiais metais jaunimo nedarbo rodikliai Lietuvoje tendencingai mažėja. Kauno teritorinės darbo biržos Jaunimo darbo centro vedėjos Karolinos Pakarnaitės teigimu tą lėmė Jaunimo garantijų iniciatyvos įgyvendinimo programa, kuri užtikrina, kad per keturis mėnesius nuo užsiregistravimo į darbo biržą, jaunuoliui bus pateikiamas darbo pasiūlymas arba jis bus nukreiptas į profesinį arba kitų darbo įgūdžių tobulinimo mokymus. Šios programos efektyvumas ir nulemia Lietuvoje gerėjančią jaunimo darbo rinkos situaciją. Akademinės kredito unijos administracijos vadovė Gitana Jasėnienė papildė sąlygų sąrašą, kuris turėjo įtakos šiam rodikliui: darbo užmokesčio subsidijos, jaunimo motyvacija sau susikurti darbo vietą.

Iniciatyvus jaunimas realizuoja save kuriant verslą

Lietuvoje jaunimas yra motyvuotas, turintis daug idėjų bei ambicingas – tą patvirtina ir aukšti jaunimo verslumo rodikliai. Akademinė kredito unija aktyviai nebe pirmus metus įgyvendina verslumo skatinimo projektą, kuris atskleidė Lietuvos jaunimo potencialą verslo kūrimui bei sėkmingam jo vystymui. Pagrindinė problema, kuri stabdo jaunimo entuziazmą yra kapitalo stoka, tačiau vis daugiau įstaigų prisideda prie verslumo skatinimo programų. „Visi universitetai didelį dėmesį kreipia į verslumo ugdymą ir tie vaisiai pasirodys metų bėgyje“ – apžvelgė ateities perspektyvas G. Jasėnienė.

Savanorystės vaidmuo jaunimo integracijai į darbo rinką

Jaunimo integracija į darbo rinką, jaunimo verslumas – šių veisknių ištakas galima sieti su jaunimo karjeros planavimo galimybėmis. ES karjeros ambasadorė Lietuvoje Skaistė Mičiulytė šias galimybes apžvelgė iš studento perspektyvos, pasirėmus asmenine praktika teigė, jog karjeros galimybės atsiranda per savanorystę. VDU karjeros centro specialistė Loreta Montrimaitė savanorystę įvardina kaip mados tendencija, kuri neteikia gerųjų pavyzdžių. „Daugelis jaunuolių eina savanoriauti tik dėl to, kad savanoriauti, arba dėl to, kad žino, jog darbdaviams bus įdomu“. Savanorystė gali prisidėti prie teigiamo karjeros projektavimo, tačiau tam būtinas kryptingas ir sąmoningas jos pasirinkimas. Savanoriai turi išsikelti sau aiškius tikslus, kuriuos nori pasiekti per šią patirtį.

Bibliotekos vaidmuo jaunimo integracijos į darbo rinką gerinimui

Kauno apskrities viešoji biblioteka įgyvendindama „LinkINjob“ projektą siekia efektyviai prisidėti prie jaunimo integracijos į darbo rinką. Įvairi lankytojų auditorija suteikia prieigą būti pirminė informacijos rminės informacijos centru, kuris gali suteikti bazinių žinių ir nukreipti jaunuokį į tą instituciją, kuri suteiks jam detalesnės informacijos. Forumo dalyviai vieningai pritarę šiam požiūriu: „Biblioteką aš įsivaizduoju, kaip informacijos turėtoją, kuri suteikia informaciją, kurios ieško lankytojai“ – teigė L. Montrimaitė.