Med 1. in 4. oktobrom 2015 smo se partnerji projekta srečali v Helsinkih, kjer so nas gostili knjižničarji iz mesta Vantaa. Srečanja partnerjev se je udeležilo 15 udeležencev iz sedmih sodelujočih držav.

 

  Udeleženci srečanja partnerjev projekta

 

Največji del srečanja je obsegal dva sestanka oziroma delovni srečanji partnerjev, kjer smo se partnerji dogovarjali o:

  • -          vmesnem poročilu projekta,
  • -          učnih aktivnostih, ki smo jih začeli izvajati za brezposelne,
  • -          vsebini e-priročnika, ki bo glavni rezultat projekta,
  • -          diseminaciji, spletni strani  ter FB profilu projekta,
  • -          rezultatih vmesne evalvacije projekta,
  • -          finančnih vidikih projekta in
  • -          partnerskem srečanju, ki bo aprila 2016 v Sloveniji.

Sestanek partnerjev

-           Delovno srečanje partnerjev projekta

 

Delovno srečanje partnerjev projekta

 

Delovno srečanje partnerjev

 

Delovno srečanje partnerjev

 

Delovno srečanje partnerjev

 

 

Najbolj navdihujoče so bile predstavitve že izvedenih učnih aktivnosti za brezposelne, ki smo jih v svojih državah izvedli partnerji. Med njimi je bila tudi predstavitev delavnici »ustvari življenjepis«, ki jo je v septembru izvedla Lilijana Pahor, vodja Borze dela v Mestni knjižnici Ljubljana. V tem delu je potekala bogata menjava idej o vsebinah, učnih materialih, promociji, možnih partnerjih in metodah dela. Vse predstavitve so združene v skupnem dokumentu in tako na voljo tudi drugim izobraževalcem odraslih.

 Predstavitev učnih aktivnosti za brezposelne

 

Poleg sestankov partnerjev so gostitelji v program vključili tudi obiske treh knjižnic. Finska s svojim knjižničnim sistemom namreč velja za knjižničarska nebesa in to so potrdili tudi obiski knjižnic, ki so bili vključeni v program.

 

Prvi obisk je bil obisk gostujoče knjižnice, Mestne knjižnice Vantaa (Vantaa central library), kjer so bili posebej zanimivi: samostojnost uporabnikov, otroški oddelek, možnost izposoje medicinskih pripomočkov, studio za snemanje in montažo, »moška jama«.

 Knjižnica Vataa, samostojnost uporabnikov

 

 

 

Knjižnica Vantaa, otroški oddelek

 

Knjižnica Vantaa, možnosti izposoje medicinskih pripomočkov

 

 

V vseh pogledih je bil izjemen tudi obisk Library 10, kjer smo lahko opazovali 3D tiskalnik, 3D skener, delovno mesto za grafično oblikovanje, kreativno možnost izposoje/uporabe tabličnih računalnikov, možnosti tiskanja na majice, kotiček za sproščanje ipd. In nenazadnje ekipo navdušenih zaposlenih »netipičnih« knjižničarjev, ki delajo z uporabnikom »rama ob rami«, ki obvladajo različno tehnologijo.

 Library 10

 

Library 10

 

Library 10, izposoja tabličnih računalnikov

 

Library 10, sprostitveni kotiček

 

 

Nova univerzitetno knjižnico Kaisa Kaisa Library in Helsinki, kjer je presenečala izjemna raznolikost prostorov, ki so bili domišljeno zasnovani in opremljeni glede na štiri skupine uporabnikov, ki so jih identificirali pri raziskavi uporabnikov. Posebna zahvala gre kolegicama Veeri Ristikartano and Kristinia Weimer za delitev njihovih izkušenj in pogledov – tako v živo, kot tudi v obliki prezentacije na spletu.

Kaisa Library, prostor za uporabnike

 

Kaisa library, prostori za uporabnike

 

Kaisa libarary, skupinska

Delovno srečanje nam je dalo novega zagona za projekt in tudi navdiha za vsakdanje delo na naših delovnih mestih.

 

Vaanta libary, group photo

Sports Shoes | Nike Air Max 270 - Deine Größe bis zu 70% günstiger