Projekt LinkInjob prihaja v fazo izvajanja in preizkušanja učnih aktivnosti za brezposelne. V Mestni knjižnici Ljubljana smo prve učne aktivnosti za brezposelne izvedli septembru in oktobru ter nadaljevali v novembru.

 

V Linzu pridobljeno znanje je prva preizkušala Lilijana Pahor, vodja Borze dela v Mestni knjižnici Ljubljana. V septembru in oktobru smo tako v sodelovanju s Centrom za zdravljenje odvisnih od prepovedanih drog, Psihiatrična klinika Ljubljana, Univerzitetni klinični center Ljubljana izvedli dvodnevno delavnico priprave življenjepisa - »ustvari življenjepis«. Delavnica je bila izvedena za posebno ciljno skupino brezposelnih – bivše odvisnike, ki so v procesu rehabilitacije. Oba dela delavnice sta potekala v računalniški učilnici Knjižnice Otona Župančiča. Delavnica je temeljila na uporabi IKT tehnologije in kot vsebinsko predlogo zanjo smo uporabili napotke oziroma kurikulum, ki ga je pripravila Maija Lehtola iz Mestne knjižnice Vantaa. Delavnica je bila izvedena v dveh delih, vsak od njiju je trajal tri ure. Cilji delavnice so bili, da udeleženci spoznajo različne tipe življenjepisov, izberejo najprimernejšega za svoje potrebe, spoznajo značilnosti kakovostnih življenjepisov, pripravijo svoj življenjepis in predvsem, da identificirajo svoje močne točke – kompetence, spretnosti, značilnosti, ki so njihova prednost na trgu dela. Na obeh delih delavnice se je izkazalo kot izjemno pomembno motiviranje in podpora udeležencem s strani izvajalke delavnice in tudi njihove mentorice. 

 

 Learning activities Slovenia

 

Druga delavnica je potekala v Knjižnici Fužine, v okviru delovanja informacijske točke borze dela. Delavnico Govorica obraza v poslovnem svetu – obraz sta izvedli Lilijana Pahor in Polonca Lampič. Poleg značilnosti neverbalne komunikacije, predvsem obrazne mimike in njenega pomena in značilnosti v poslovni komunikaciji so udeleženci lahko praktično preizkusili različne vidike neverbalne komunikacije v situaciji izvedbe zaposlitvenega razgovora. Pri tem je bilo ključnega pomena vzajemno opazovanje med udeleženci delavnice ter povratne informacije obeh mentoric delavnice.

 

 Learning activities Slovenia

 

Skupno se je delavnic udeležilo 14 uporabnikov. Udeleženci so na koncu v evalvacijskih vprašalnikih in pogovoru izrazili pohvale in koristi, ki so jih imeli od delavnic. Eno od povratnih informacij delimo tukaj:

Learning activities - Slovenia

 

Odzivi in povratne informacije udeležencev so mentoricam dele motivacije za izvedbo dodatnih delavnic – z njimi nadaljujemo v mesecu januarju.

 

 

jordan Sneakers | Nike News