Novembrsko in decembrsko dogajanje v Mestni knjižnici Ljubljana povezano s projektom je pestro.

 

Mestna knjižnica Ljubljana nastopa v vlogi koordinatorja in tako se ukvarjamo s koordinacijo izdelave promocijskega materiala – knjižne kazalke s koledarjem za leto 2016 za vse partnerje. V prvi fazi smo izbirali predloge za vrsto kazalke, potem z oblikovalko pripravljali konkretne postavitve in oblikovalske rešitve za izbrani model kazalke. Nastala je angleška različica kazalke, ki bo skupna vsem partnerjem, predvsem za promocijo projekta na mednarodni ravni. Večina partnerjev bo imela tudi kazalke v svojih nacionalnih jezikih, nekaj rezultatov lahko pokažemo tukaj:

Kazalke - tudi drugi partnerji

Slovenski del projektnega tima je vložil kar nekaj ustvarjalnosti in razmišljanja v oblikovanje besedila za slovensko verzijo, in tako s ponosom kažemo slovensko različico besedila, ki poudarja vlogo knjižnice.

Kazalka - slovenska

Delo koordinatorja pa obsega tudi bdenje nad delom ostalih partnerjev, ki je v zadnjih dveh mesecih obsegalo predvsem spremljanje in spodbujanje diseminacijskih aktivnosti, porabe finančnih sredstev, predvsem iz rubrike posebni stroški in postopek izvajanja učnih aktivnosti pri partnerskih knjižnicah.

Rezanje kazalk

 

V začetku novembra smo za zaposlene v naši knjižnici, ki delajo ali bodo v prihodnosti delali z brezposelnimi, izvedli del vsebin iz Linškega treninga, in sicer del, ki ga je vodila Karmen Šemrl in smo ga poimenovali Učinkovito izobraževanje odraslih. Pripravili smo tudi objavo o konceptu modelu izobraževanja za knjižničarje za spletno platformo o izobraževanju odraslih EPALE ter izvedli še nekaj drugih diseminacijskih aktivnosti.

 

Načrtujemo izvajanje januarskih delavnic za brezposelne in druge iskalce zaposlitve – izbrali smo naslove, termine in lokacije, ter pripravili prve promocijske objave. Bralcem spletne strani LinkINjob jim objavljamo pred drugimi:

Poslovna obleka je pomemben del govorice telesa v poslovnem svetu. – Lilijana Pahor, 12. januar ob 10.00 Knjižnica Prežihov Voranc, dvorana

Razgovor  je vstopnica  za zaposlitev. – Lilijana Pahor13. januar ob 15.00 Knjižnica Fužine, Info - točka Borza dela ali 20. januar  ob 15.00 Knjižnica Bežigrad, dvorana

(P)osebnost ženske v poslovnem svetu. –  Lilijana Pahor, 26. januar ob 17.00 Knjižnica Otona Župančiča, mediateka

Prijave za udeležbo osebno na Borzi dela v Knjižnici Otona Župančiča, na telefonsko številko 01 600 13 18 ali na elektronski naslov This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

 

 

Best Authentic Sneakers | Men’s shoes